Zadanie 9

Reset komputera:

Oznacza zawieszenie się komputera
Wymusza wyłączenie i ponowne włączenie komputera
Powoduje skopiowanie się systemu operacyjnego.
Wyłącza monitor

 

© Artcom 2021-2023