Zadanie 2

Podcast:

To rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj publikowanej regularnie. To sposób na “konsumowanie” treści przez słuchanie. Jest formą przekazu audio (czasem wideo), które można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie.
Jest to rodzaj radia lub telewizji w Internecie na żywo.
System komunikowania się społeczności wirtualnych.
Pliki dźwiękowe.

 

© Artcom 2021-2023