Zadanie 34

Odpowiedz na wiadomość. W treści wiadomości napisz zdanie: Serdecznie dziękuję za otrzymane wsparcie.

 

© Artcom 2021-2023