Zadanie 1

Uruchom edytor tekstu oraz otwórz plik ziemia.docx, znajdujący się w folderze egzaminacyjnym.

 

UWAGA:

Ponieważ pliki egzaminacyjne zostały pobrane z Internetu to dość często (zależy to od ustawień systemu operacyjnego i/lub ustawień programu Word) w takich sytuacjach plik jest otwierany w widoku chronionym. Pojawia się żółty pasek z ostrzeżeniem że plik pochodzi z Internetu i jest niebezpieczny. Jesli mamy zaufanie co do źródła pochodzenia pliku należy kliknąć w przycisk Włącz edytowanie. Dopóki nie klikniesz w ten przycisk, nie będziesz mógł(mogła) dokonywać w pliku żadnych zmian!!

Uwaga2: Odruchowe kliknięcie w krzyżyk na prawo od przycisku Włącz edytowanie nie rozwiąże problemu blokady możliwości edycji pliku a jedynie ukryje żółty pasek z ostrzeżeniem. Wtedy należy zamknąć plik, otworzyć go ponownie i kliknąć w przycisk Włącz edytowanie

 

 

Nie działa odtwarzacz? Sprawdź filmik w serwisach: