Zadanie 13

Wstawiony plik graficzny glob.jpg zeskaluj tak, aby jego wysokość wynosiła 6 cm a szerokość program Word proporcjonalnie przeliczył. Następnie obróć obraz o 90 stopni w prawo.

 

© Artcom 2021-2023