Zadanie 23

W dokumencie utwórz tabelę o czterech kolumnach i sześciu wierszach.

 

© Artcom 2021-2023