Zadanie 24

Wprowadź do komórek tabeli (tylko w górnym wierszu) numery od 1 do 4, począwszy od skrajnej, lewej komórki.

 

© Artcom 2021-2023