Zadanie 3

Zapisz plik pod nazwą planeta-ziemia.docx w folderze Wszechświat

 

© Artcom 2021-2023