Zadanie 6

Dla akapitu Planeta ziemia ustaw odstęp przed akapitem na 54 pkt.

 

© Artcom 2021-2023