Zadanie 8

Otwórz plik symbole.docx i wstaw symbol © (copyright)

Zapisz zmiany w pliku symbole.docx i go zamknij

 

© Artcom 2021-2023