Zadanie 10

Wpisz w komórce C2 formułę, która oblicza podatek użyj komórek B2 i B9 (użyj adresowania bezwzględnego)

 

© Artcom 2021-2023