Zadanie 17

W komórce D2 wpisz formułę, która wyświetli TAK, jeżeli wartość w komórce B2 jest większa od 3500 w przeciwnym wypadku NIE. Skopiuj formułę do komórek D3:D7