Zadanie 18

W komórce B11 oblicz sumę z komórek B2 do B7