Zadanie 19

W komórce B12 oblicz średnią z komórek B2 do B7