Zadanie 21

Utwórz wykres kołowy dla danych znajdujących się w komórkach A2:B7. Lewy górny narożnik wykresu powinien się znajdować w komórce A16