Zadanie 22

Dodaj tytuł wykresu Wyniki sprzedaży (jeśli w poprzednim ćwiczeniu Excel dodał wykresowi tytuł to go usuń)