Zadanie 3

Wstaw nową kolumnę pomiędzy kolumnami C i D