Zadanie 9

W komórce B9 użyj formatu procentowego z jednym miejscem po przecinku

 

© Artcom 2021-2023