Zadanie 9

W komórce B9 użyj formatu procentowego z jednym miejscem po przecinku