Wstęp

Prawdziwy egzamin trwa 45 minut i składa się z 36 pytań testowych jednokrotenego wyboru. Aby uzyskać wynik pozytywny należy poprawnie wykonać minimum 75% zadań.

Wskazówka dla osób nie lubiących klikać: w przypadku pytań testowych można zaznaczać prawidłową odpowiedź albo klikając w odpowiednie kółeczko, albo naciskając na klawiaturze klawisz A, B, C lub D. Strzałką w lewo przechodzimy do poprzedniego zadania, strzałka w prawo do następnego

Jeśli nie lubisz klikać, możesz pobrać zadania egzaminacyjne w wersji do wydruku