Zadanie 1

Wskaż fałszywe stwierdzenie

Dane przechowywane w chmurze mogą zostać usunięte z chmury na skutek awarii dysku twardego - wszak nigdy nie ma 100% niezawodnych rozwiązań
Nie mamy 100% pewności czy właściciel chmury nie podgląda naszych plików
Na skutek błędu w oprogramowaniu nasze prywatne pliki przypadkowo mogą zostać upublicznione
Przechowywanie danych w chmurze nigdy nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami