Zadanie 13

Przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza to

phishing
grooming
skimming
kompresja