Zadanie 14

Przykładem biometrycznej techniki będzie

Skanowanie odcisku palca
Skanowanie tęczówki oka
Skanowanie rysów twarzy
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne