Zadanie 20

Utwórz nowy plik w Wordzie. Wpisz dwa akapity tekstu. Zapisz plik pod nazwą otwarty.docx. Następnie ten sam plik zapisz pod nazwą zaszyfrowany.docx i ustaw mu hasło wymagane do otworzenia pliku. Co zauważyłeś?

Plik o nazwie zaszyfrowany ma większy rozmiar o kilka KB od pliku bez hasła
Plik o nazwie zaszyfrowany ma mniejszy rozmiar o kilka KB od pliku bez hasła
Rozmiar obu plików jest ten sam
Word nie posiada opcji szyfrowania plików

 

© Artcom 2021-2023