Zadanie 26

Wskaż przykład zagrożenia dla danych

Udostępnienie osobom postronnym dostępu do swojej prywatnej chmury
Szyfrowanie danych na pendrive
Instalowanie programu do analizy wykresów giełdowych na prywatnym komputerze
Wyłączenie firewalla

 

© Artcom 2021-2023