Zadanie 29

Rodzaj ataku socjotechnicznego, który obejmuje sytuację stworzoną przez napastnika w celu zwabienia ofiary na wrażliwą sytuację i nakłonienia jej do podania prywatnych informacji, w szczególności informacji, których ofiara zwykle nie podałaby poza kontekst owej sytuacji to

Phishing
Pretexting
Grooming
VOIP