Zadanie 30

Stosowanie środków psychologicznych i metod manipulacji mających na celu przekazaniu lub wyłudzeniu określonych informacji bądź nakłonieniu do realizacji określonych działań

Grooming
Socjotechnika
Skimming
Pretexting

 

© Artcom 2021-2023