Zadanie 34

Gdy stary smartfon ulegnie uszkodzeniu to należy

Wywieźć go do lasu. Dzięki temu sarny zapoznają się z nową technologią
Można go bezpiecznie wyrzucić do odpadów komunalnych (frakcja sucha)
Można go bezpiecznie wyrzucić do odpadów komunalnych (frakcja mokra)
Należy oddać do punktu zajmującego się selektywną zbiórką odpadów elektronicznych