Zadanie 7

Dane osobowe przetwarza:

Administrator Danych Osobowych
Właściciel Danych Osobowych
Operator Danych Osobowych
Skimmer