Zadanie 18

Technika umożliwiająca wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia za pomocą procesora graficznego to

GPS
FTP
SFTP
GPGPU