Zadanie 27

Komenda ps w systemie Linux służy do

Zabicie procesów
Wyświetlenia listy uruchomionych procesów
Wyświetlenie najbardziej zasobożernego procesu
Przejście do wybranego podkatalogu