Zadanie 29

Aby wskazać program, który zużywa najwięcej pamięci RAM użyjesz

Menadżera zadań
Skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+strzałka w dół
Polecenie taskkill
Polecenie netstat