Zadanie 5

Protokół FTP wykorzystujemy do

Wysyłania plików na serwer
Oglądania nieszyfrowanych stron internetowych
Oglądania szyfrowanych stron internetowych
Strumeniowania muzyki