Zadanie 8

127.0.0.1 to:

Adres IP v 4
Adres IP v 6
DNS
Składowe CMYK koloru czerwonego