Literatura zalecana do przygotowania się na egzamin ECDL

Wiem że zdam ECDL Profile DIGCOMP

Liczba stron: 224

Errata

Wiem że zdam ECDL Profile DIGCOMP

Autorami podręcznika są informatycy - trenerzy i egzaminatorzy ECDL z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej i informatycznej

Materiał podręcznika zawiera wiedzę niezbędną do zdobycia jednego z certyfikatów ECDL Profile DIGCOMP. W pełni pokrywa ramy kompetencji na poziomach A i B zgodnie z wymaganiami dla kompetencji cyfrowych w obszarze edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W książce zostały opisane następujące moduły:

  • MODUŁ B1 - Podstawy pracy z komputerem
  • MODUŁ B2 - Podstawy pracy w sieci
  • MODUŁ B3 - Przetwarzanie tekstów
  • MODUŁ B4 - Arkusze kalkulacyjne
  • MODUŁ S3 - IT Security
  • MODUŁ S9 - Rozwiązywanie problemów

Pokaż/ukryj spis treści

Wprowadzenie

MODUŁ B1 - Podstawy pracy z komputerem
1. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (ICT)
2. Hardware i Software
3. Zintegrowane i zewnętrzne elementy komputera
4. Systemy operacyjne
5. Podstawowe typy aplikacji komputerowych
6. Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA)
7. Uruchamianie komputera oraz logowanie do systemu operacyjnego
8. System operacyjny Windows. Pulpit, okna, ustawienia
9. Formatowanie nośników danych
10. Przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami
11. Podłączanie urządzeń cyfrowych poprzez złącze USB
12. Zamykanie nie działającej (zawieszonej) aplikacji
13. Tworzenie zrzutu ekranu/okna w systemie Windows
14. Efekty pracy
15. Zarządzanie plikami i folderami
16. Urządzenia do przechowywania danych (nośniki danych)
17. Sieci komputerowe
18. Bezpieczeństwo i higiena

MODUŁ B2 - Podstawy pracy w sieci
1. Podstawy obsługi systemu sieci Internet
1.1 Internet - podstawowe pojęcia
2. Korzystanie z Internetu. Przeglądarki
2.1. Strony WWW - zabezpieczenia i bezpieczeństwo
2.2. Korzystanie z przeglądarek
2.3. Narzędzia i ustawienia przeglądarki. Historia
2.4. Uzyskiwanie informacji z Internetu
2.5. Zakładki
2.6. Kopiowanie elementów ze stron internetowych
2.7. Drukowanie stron internetowych
3. Wyszukiwanie informacji w Internecie
3.1. Wyszukiwanie
3.2. Prawo autorskie
3.3. Ochrona danych osobowych
4. Komunikacja
4.1 Pojęcia związane z komunikacją
4.2. Netykieta
4.3. Poczta elektroniczna
4.4. Kalendarz jako przykład współpracy grupowej

MODUŁ B3 - Przetwarzanie tekstów
1. Praca z aplikacją
1.1. Uruchomienie programu. Otwieranie i zamykanie dokumentów Zamknięcie programu
1.2. Tworzenie nowego dokumentu z wykorzystaniem szablonu
1.3. Zapisywanie dokumentu w wybranym miejscu oraz pod inną nazwą lub w innym formacie
1.4. Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami
1.5. Pasek narzędzi Szybki dostęp. Wstążka
1.6. Ustawianie opcji programu
1.7. Wykorzystanie funkcji Pomoc
1.8. Powiększenie wyświetlania dokumentu
2. Tworzenie dokumentu
2.1. Wprowadzanie tekstu do dokumentu
2.2. Tryby widoku dokumentu
3. Formatowanie
3.1 Formatowanie tekstu
3.2 Formatowanie akapitów
3.3. Formatowanie z użyciem stylów
4. Obiekty w edytorze tekstów
4.1. Tworzenie i usuwanie tabel
4.2. Wstawianie i edycja danych w tabeli
4.3. Zaznaczanie kolumn, wierszy i komórek tabeli
4.4. Formatowanie tabeli
4.5. Umieszczenie i praca z obiektami graficznymi
5. Korespondencja seryjna
5.1. Użycie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej
5.2. Przygotowanie źródła danych dla korespondencji seryjnej
5.3. Wstawienie danych do głównego dokumentu korespondencji seryjnej
5.4. Użycie funkcji Reguły w korespondencji seryjnej
5.5. Scalanie i drukowanie korespondencji seryjnej
6. Przygotowanie do drukowania dokumentów
6.1. Ustawianie orientacji dokumentu, marginesów i rozmiaru strony
6.2. Podział tekstu na strony
6.3. Nagłówki i stopki
6.4. Sprawdzenie i drukowanie dokumentu

MODUŁ B4 Arkusze kalkulacyjne
1. Użycie arkusza kalkulacyjnego
1.1 Podstawowe pojęcia
1.2. Uruchamianie arkusza kalkulacyjnego MS Excel
1.3. Tworzenie i edycja dokumentów (skoroszytów). Pomoc
2. Komórki i dane
2.1. Wprowadzanie danych
2.2. Zaznaczanie komórek
2.3. Edycja i sortowanie danych
3. Zarządzanie arkuszami
3.1. Wiersze i kolumny
3.2. Arkusze - wstawianie i zarządzanie
3.3. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości komórek
4. Formuły (Reguły) i funkcje
4.1 Formuły
4.2. Funkcje
5. Formatowanie komórek
5.1. Liczby/daty
5.2. Formatowanie komórek w tabelach
6. Wykresy
6.1 Tworzenie wykresów
6.2. Formatowanie wykresów
7. Formatowanie arkusza
7.1. Sprawdzanie arkusza pod względem językowym i rachunkowym
7.2. Przygotowanie arkusza do wydruku

MODUŁ S3 - IT Security
1. Kwestie bezpieczeństwa
1.1. Zagrożenia dla danych
1.2. Wartość informacji
1.3. Bezpieczeństwo osobiste
1.4. Bezpieczeństwo plików. Program VeraCrypt
2. Złośliwe oprogramowanie
2.1. Typy. Metody usuwania zagrożeń
3. Bezpieczeństwo w sieciach
3.1. Sieci i połączenia
4. Kontrola dostępu
4.1. Zarządzanie hasłami
4.2. Menadżer haseł
5. Bezpieczeństwo użycia technologii Web
5.1. Ustawienia przeglądarki
5.2. Bezpieczeństwo przeglądania
6. Komunikacja
6.1. E-mail
6.2. Serwisy społecznościowe
6.3. VoIP i komunikatory internetowe
6.4. Urządzenia mobilne
7. Bezpieczne zarządzanie danymi
7.1. Zabezpieczanie i archiwizacja danych
7.2. Bezpieczne usuwanie danych i niszczenie
8. Ochrona środowiska
8.1. Oszczędzanie energii
8.2. Recycling części komputerowych

MODUŁ S9 Rozwiązywanie problemów
1. Rozwiązywanie problemów technicznych
1.1. Budowa komputera
1.2. Diagnozowanie problemów technicznych związanych z urządzeniami komputerowymi
1.3. Urządzenia peryferyjne
1.4. Urządzenia mobilne
1.5. Problemy z urządzeniami sieci komputerowej
2. Rozwiązywanie problemów systemowych
2.1. Systemy operacyjne
2.2. Aplikacje użytkowe
2.3. Postępowanie ze złośliwym oprogramowaniem
3. Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów
3.1. Źródła informacji o możliwych rozwiązaniach problemów komputer.
3.2. Współpraca przy rozwiązywaniu problemów
3.3. Wykorzystanie oprogramowania do zdalnego wsparcia

Pytania kontrolne
Moduły B1 - B2
Moduły B3 - B4
Moduły S3 - S9

Książkę możesz nabyć w serwisie allegro.pl

Wiem że zdam ECDL Base

Liczba stron: 160

Wiem, że zdam ECDL Base

Podręcznik „Wiem, że zdam ECDL Base” przygotowany został dla osób, które będą przygotowywać się do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence). Autorami książki są wieloletni, doświadczeni wykładowcy i egzaminatorzy ECDL.

Podręcznik został opracowany w sposób bardzo przystępny. Jednocześnie zawiera wyłącznie niezbędną wiedzę, jaka wymagana jest na testach egzaminacyjnych. Z książki można korzystać zarówno na zorganizowanych kursach komputerowych, jak również podczas samodzielnej nauki.

Dodatkową pomocą są przykładowe, próbne testy egzaminacyjne do każdego z omawianych 4 modułów egzaminów ECDL Base.

Zagadnienia opisane w książce, zawierają wymagania egzaminacyjne i zagadnienia jakie pojawiają się w sylabusach ECDL v. 1.0, 5.0 oraz 6.0 do poszczególnych modułów egzaminacyjnych. Dlatego podręcznik można traktować jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów ECDL Base, oraz niektórych egzaminów ECDL Profile.

Pokaż/ukryj spis treści

Wprowadzenie
MODUŁ B1 - Podstawy pracy z komputerem
1. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (ICT)
2. Hardware i Software
3. Zintegrowane i zewnętrzne elementy komputera
4. Systemy operacyjne
5. Podstawowe typy aplikacji komputerowych
6. Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA)
7. Włączanie/wyłączanie komputera oraz logowanie do systemu operacyjnego
8. System operacyjny Windows. Pulpit, okna, ustawienia
9. Formatowanie nośników danych
10. Przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami
11. Podłączanie urządzeń cyfrowych do komputera poprzez złącze USB
12 Zamykanie nie działającej (zawieszonej) aplikacji
13. Kopiowanie zawartości ekranu w systemie Windows
14. Efekty pracy
15. Zarządzanie plikami i folderami
16. Urządzenia do przechowywania danych (nośniki danych)
17. Sieci komputerowe
18. Bezpieczeństwo i higiena

MODUŁ B2 - Podstawy pracy w sieci
1. Podstawy obsługi systemu sieci Internet
1.1 Internet - podstawowe pojęcia
2. Korzystanie z Internetu. Przeglądarki
2.1. Strony WWW - zabezpieczenia i bezpieczeństwo
2.2. Korzystanie z przeglądarek
2.3. Narzędzia i ustawienia przeglądarki. Historia
2.4. Uzyskiwanie informacji z Internetu
2.5. Zakładki
2.6. Kopiowanie elementów ze stron internetowych
2.7. Drukowanie stron internetowych
3. Wyszukiwanie informacji w Internecie
3.1. Wyszukiwanie
3.2. Prawo autorskie
3.3. Ochrona danych osobowych
4.1 Pojęcia związane z komunikacją
4.2. Netykieta
4.3. Poczta elektroniczna
4.4. Kalendarz jako przykład współpracy grupowej

MODUŁ B3 - Przetwarzanie tekstów
1. Praca z aplikacją
1.1. Uruchomienie programu. Otwieranie i zamykanie dokumentów.
Zamknięcie programu
1.2. Tworzenie nowego dokumentu z wykorzystaniem szablonu
1.3. Zapisywanie dokumentu w wybranym miejscu oraz pod inną nazwą lub w
innym formacie
1.4. Zapisywanie dokumentu w pliku o innym formacie
1.5. Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami
1.6. Ustawianie opcji programu
1.7. Wykorzystanie funkcji Pomoc
1.8. Powiększenie wyświetlania dokumentu
1.9. Pasek Szybki dostęp i Wstążka
2. Tworzenie dokumentu
2.1. Wprowadzanie tekstu do dokumentu
2.2. Tryby widoku dokumentu
3. Formatowanie
3.1 Formatowanie tekstu
3.2 Formatowanie akapitów
3.3. Formatowanie z użyciem stylów. Malarz formatów
4. Obiekty w edytorze tekstów
4.1. Tworzenie i usuwanie tabel
4.2. Wstawianie i edycja danych w tabeli
4.3. Zaznaczanie kolumn, wierszy i komórek tabeli
4.4. Formatowanie tabeli
4.5. Umieszczenie i praca z obiektami graficznymi
5. Korespondencja seryjna
5.1. Użycie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej
5.2. Przygotowanie źródła danych dla korespondencji seryjnej
5.3. Wstawienie danych do głównego dokumentu korespondencji seryjnej
5.4. Użycie funkcji Reguły w korespondencji seryjnej
5.5. Scalanie i drukowanie korespondencji seryjnej
6. Przygotowanie do drukowania dokumentów
6.1. Ustawianie orientacji dokumentu, marginesów i rozmiaru strony
6.2. Podział tekstu na strony
6.3. Nagłówki i stopki
6.4. Sprawdzenie i drukowanie dokumentu

MODUŁ B4 Arkusze kalkulacyjne
1. Użycie arkusza kalkulacyjnego
1.1 Podstawowe pojęcia
1.2. Uruchamianie arkusza kalkulacyjnego MS Excel
1.3. Tworzenie i edycja dokumentów
2. Komórki i dane
2.1. Wprowadzanie danych
2.2. Zaznaczanie komórek
2.3. Edycja i sortowanie danych
3. Zarządzanie arkuszami
3.1. Wiersze i kolumny
3.2. Arkusze
3.3. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości
4. Formuły (Reguły) i funkcje
4.1 Formuły
4.2. Funkcje
5. Formatowanie komórek
5.1. Liczby/daty
5.2. Zawartość komórek
5.3. Formatowanie tabel
6. Wykresy
6.1 Tworzenie wykresów
6.2. Formatowanie wykresów
7. Formatowanie arkusza
7.1. Sprawdzanie arkusza pod względem językowym i rachunkowym
7.2. Przygotowanie arkusza do wydruku

Przykładowe testy próbne
Test próbny, egzamin ECDL B1 - Podstawy pracy z komputerem
Test próbny, egzamin ECDL B2 - Podstawy pracy w sieci
Test próbny, egzamin ECDL B3 - Przetwarzanie tekstów
Test próbny, egzamin ECDL B4 - Arkusze kalkulacyjne

CHWILOWO NAKŁAD WYCZERPANY

O autorach:

Roman Bocheński
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem i egzaminator. Prowadzi firmę branży informatycznej i szkoleniowej oraz laboratorium egzaminacyjne ECDL. Zajmuje się grafiką komputerową. Działa w Polskim Towarzystwie Informatycznym.

Damian Daszkiewicz
W klasie maturalnej napisał książkę "Vademecum hakera. Edycja plików binarnych" (wyd. Helion). W 2010 r. ukończył Politechnikę Rzeszowską. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia informatyczne. W 2018 roku uhonorowany tytułem najlepszy egzaminator ECDL. W wolnych chwilach chętnie dzieli się swoją wiedzą, publikując artykuły na stronie www.OfficeBlog.pl

Janusz Węgrzyn
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra matematyki. Ukończył również Studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Wieloletni wykładowca zajęć informatycznych na Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Tworzy systemy wspomagające zarządzanie projektami jako analityk, projektant i programista. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń w ramach ECDL i równie wiele egzaminów ECDL.

 

{podpv}