Zadanie 12

Kopiowanie plików

Przenosi pliki z jednej lokalizacji na drugą
Pozostawia oryginał pliku w miejscu jego pierwotnej lokalizacji
Odbywa się tylko w obrębie jednego nośnika
Wydobywa zawartość z pliku

 

© Artcom 2021-2023