Zadanie 12

Po włączeniu komputera pojawił się komunikat: FATAL! No bootable medium found! System halted. Wskaż przyczynę błędu

Na komputerze nie zainstalowano systemu operacyjnego
Nie podłączono dysku twardego lub taśma łącząca dysk twardy z płytą główną została poluzowana
Dysk twardy jest uszkodzony lub nie jest wykrywany przez BIOS
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe