Zadanie 28

W nagłówku dokumentu wprowadź tekst: XXI WIEK, następnie zamknij narzędzie nagłówek.

 

© Artcom 2021-2023