Zadanie 12

W komórkach B2:E7 użyj formatu walutowe €