Zadanie 16

W komórce E2 wpisz formułę, która obliczy różnicę między wartościami znajdującymi się w komórkach B2 i C2. Skopiuj formułę do komórek E3:E7