Zadanie 15

Używając funkcji blokowania okienek zablokuj pierwszy wiersz