Zadanie 31

Wydrukuj tylko wykres do pliku wykres.pdf