Zadanie 10

Wskaż najlepszą definicję sieci LAN

Sieć kilku komputerów połączonych w obrębie jednego państwa
Sieć kilku komputerów połączonych w obrębie jednego budynku
Sieć kilku komputerów połączonych w obrębie jednego miasta
Sieć kilku komputerów połączonych w obrębie jednego województwa

 

© Artcom 2021-2023