Zadanie 16

Aby sprawdzić wiarygodność informacji w Internecie należy sprawdzić

certyfikat cyfrowy
estetyka wykonania strony
data publikacji owej informacji
skimming