Zadanie 3

Informacja to

Zainterpretowane dane
Fakty w surowej postaci
Phishing
Cookies